ABERGYNOLWYN.com

 
 

Abergynolwyn & District Website

 

Croeso i wefan Abergynolwyn a’r cyffiniau. Gobeithiwn y byddwch yn dod o hyd i’r hyn yr ydych yn chwilio amdano, neu, os mai dim ond pori yr ydych, y byddwch yn aros er mwyn dysgu mwy am y rhan hyfryd a chfareddol hon o Gymru.


Mae’r wefan yn ymwneud â’r ardal o odre Bwich Talyllyn i Raeadr Dolgoch, peliter o rhyw 7 militir sydd yn cynnwys Cader Idris, Llyn Mwyngil (Tal-y-llyn), Castell y Bere, Ty’n-y-ddol (Cartef Mary Jones), Rheilffordd Talyllyn, Chwarel Bryneglwys, Craig yr Aderyn a phentref Abergynolwyn ei hunan.

Hello and welcome to the Abergynolwyn and district website. We hope you find what you’re looking for or,
if you were just browsing, that you’ll stay to learn about this beautiful and fascinating part of Wales.


The website caters for the area from the foot of the Talyllyn Pass to Dolgoch Falls, some 7 miles containing Cadair Idris, Lyn Mwyngil (Tal y Llyn), Castell y Bere, Tyn y Ddol (Mary Jones’s home), the Craig yr Aderyn, plus the village of Abergynolwyn itself.

Content

 

What’s On?


Things to See & Do


History


Carnival


The Village Hall


Eisteddfod


Maps & Links

This website is designed, produced and maintained
by Scott Taylor.


You can contact me at:

abergynolwyn@icloud.com

Where possible Welsh language is included, however it is not available for all pages. If you would like to volunteer to translate the missing copy, please email me and let me know!