Y Ganolfan

 
 
 

The rooms in the Ganolfan can be hired for concerts, ceilidhs, conferences, parties, wedding receptions, training sessions, dancing etc - in fact, pretty much anything!


The main hall, (Pen Celyn) can seat up to 160 guests and has sound and lighting equipment available as well as enough tables and chairs for everyone.


The smaller Bryneglwys room can seat about 30 people facing a lectern or projector screen. Alternatively 20-25
can be seated around tables.


Check us out on Facebook by clicking the link below:


Y Ganolfan, Abergynolwyn | Tywyn | Facebook

 

Y Ganolfan - The Village Hall

 

Fe logir ystafelloedd Y Ganolfan ar gyfer cyngherddau, dawnsio gwenn, cynadieddau, partion penblwydd, partion priodas, sesiynau hyfforddi, dosbarthiadau yoga, bowlio dan dôpopeth dan wyneb haul!


Mae lie ym Mhen Celyn (gweler isod) ar gyfer 160 o seddi, gyda’r llwyfan y gellir ei ddatgymalu a’i il-osod mewn amrywiaeth o siapiau ynghyd â chyfarpar s^wn a golau, seddi a byrddar as ati.


Mae ystafeli Brynegglwys, ystafell lai, hefyd ar gael i’w llogi, gyda lie eistedd ar gyfer rhyw 30 o bobi yn wynebu desg ddarilen neu sgnn ffilm. Felarall, mae lie i ryw 25-30
o seddio gwmpas byrddau.

Brecwast bacwn ac w^y (tan
11 y bore), prydau canol dydd,
byr-brydau, te - i gud ar gael; bwyd bendigedig a’r cyfan wedi
ei goginio yn y caffi ei hun,
gan ddefnyddio’r cynhwysion
lleol gorau.


Mae ystafeli Brynegglwys, ystafell lai, hefyd ar gael i’w llogi, gyda lie eistedd ar gyfer rhyw 30 o bobi yn wynebu desg ddarilen neu sgnn ffilm. Felarall, mae lie i ryw 25-30
o seddio gwmpas byrddau.


Gwiriwch ni ar Facebook gan

ddefnyddio'r ddolen isod:


Y Ganolfan, Abergynolwyn | Tywyn | Facebook

Content

 

What’s On?


Things to See & Do


History


Carnival


The Village Hall


Eisteddfod


Maps & Links
This website is designed, produced and maintained
by Scott Taylor.


You can contact me at:

abergynolwyn@icloud.com