The community council

 
 

Cyngor Cymuned   Llanfihangel y Pennant  

Community Council

Hafan Deg Abertrinant Bryncrug Tywyn Gwynedd LL36 9RG


As a council we are responsible for two cemeteries - Y Fedw and Y Llan

Fel Cyngor rydym yn gyfrifol am ddwy fynwent - Y Fedw a Y Llan Goruchwilwr


Supervised / Checked by

Y Fedw - Cllr Emrys Thompson

Y Llan - Cllr Robert Jones


We are responsible for the Play Area / Rydym yn gyfrifol am y Cae Chwarae


Checked by H Emrys Thompson


Llanfihangel y Pennant covers a large area from Rugog - Bwlch Llyn Bach - Abergynolwyn –Ty Gwyn -  Abertrinant - Pontygarth - and Llanfihangel Valley


Ardal Llanfihangel y Pennant yn eang ac yn cychwyn wrth Bwlch Llyn Bach
Talyllyn - Rugog ochr Corris - lawr trwy Abergynolwyn - Ty Gwyne -
Abertrinant - Pontygarth a Llanfihangel ei hun


Clerk

clerc.cyngor.llanfihangel.council@gmail.com

Councillors / Cynghorwyr

Chair: Robert Jones

Vice Chair: Emrys Thompson

Cllr Steve Lewis

Cllr Elwyn Evans

Cllr Eleri Pugh

Cllr Dylan Jarman

Cllr Miriam Webb

Cllr Gwynedd Roberts


Gwynedd Councillor / Cynghorydd Gwynedd

Bethan Wyn Lawton    Tel: 01654711851         Mob: 07747 443619

                      E mail:  cynghorydd.bethanlawton@gwynedd.gov.uk

Councillors represent the Council on various meetings /

Cynghorwyr  yn cynrhychioli y Cyngor ar wahanol fudiadau


Craig y Deryn School                Cllr Elwyn Evans

Y Ganolfan                                  Cllr Miriam Webb

One Voice Wales                        Cllr Emrys Thompson

(Un Llais Cymru)                       and Cllr Elwyn Evans


Minutes are available online after they have been signed by the
Chair and are accessible from the column on the left.

Content

 

What’s On?


Things to See & Do


History


Carnival


The Village Hall


Eisteddfod


Maps & Links


The Community Council
This website is designed, produced and maintained
by Scott Taylor.


You can contact me at:

abergynolwyn@icloud.com

 1.   Public Footpaths are cared for by
       this council.

 2. Meetings are held on the second
  Monday of each month at Y Ganolfan,
  Abergynolwyn at 7p.m.

 3.   Annual General Meeting is in
      May of each year

 4.   No scheduled meeting in August

 5.   All are welcome to attend the
      meetings to listen only

 6.   If you would like a chance to speak,
      contact the Clerk a week before
      the meetings

 1.   Llwybrau Cyhoeddus o fewn ein
      terfynau yn cael gofal
      a chadw gan y Cyngor

 2.   Cyfarfodydd ar yn ail nos Lun o bob
      mis yn Y Ganolfan am 7 o’r gloch

 3.   Cyfarfod Blynyddol ym Mis Mai
      pob blwyddyn

 4.   Croeshewir pawb i pob pwyllgor
      ond ni ellir cymeryd rhan dim ond
      drwy caniatad y Clerc wythnos
      ymlaen llaw.

Llanfihangel y Pennant Community Council
held at Y Ganolfan Abergynolwyn

Cyngor Cymuned Llanfihangel y Pennant a gynhaliwyd
yng Nghanolfan Gymunedol Abergynolwyn

English


2016


2017


2018


2019


2020


2021
2022


January


February


March


April


May


June


July


August


September


October


November

Cymru


2016


2017


2018


2019


2020


2021
2022


Ionawr


Chwefror


Mawrth


Ebrill


Mai


Mehefin


Gorffenaf


Awst


Medi


Hydref


Tachwedd