Y Ganolfan

 
 
 

The rooms in the Ganolfan can be hired for concerts, ceilidhs, conferences, parties, wedding receptions, training sessions, dancing etc - in fact, pretty much anything!


The main hall, (Pen Celyn) can seat up to 160 guests and has sound and lighting equipment available as well as enough tables and chairs for everyone.


The smaller Bryneglwys room can seat about 30 people facing a lectern or projector screen. Alternatively 20-25
can be seated around tables.Also situated at the Ganolfan, is Caffi’r Ceunant, which is open Wednesday to Sunday, from 9.30am to 3.30pm. Cooked breakfasts, (until 11am) lunches, snacks, teas are all on offer; great food and all cooked on the
premises using the best local ingredients. Sunday lunches are a speciality, but you’re advised to book in advance. Telephone: 01654 782372

Y Ganolfan - The Village Hall

 

Fe logir ystafelloedd Y Ganolfan ar gyfer cyngherddau, dawnsio gwenn, cynadieddau, partion penblwydd, partion priodas, sesiynau hyfforddi, dosbarthiadau yoga, bowlio dan dôpopeth dan wyneb haul!


Mae lie ym Mhen Celyn (gweler isod) ar gyfer 160 o seddi, gyda’r llwyfan y gellir ei ddatgymalu a’i il-osod mewn amrywiaeth o siapiau ynghyd â chyfarpar s^wn a golau, seddi a byrddar as ati.


Mae ystafeli Brynegglwys, ystafell lai, hefyd ar gael i’w llogi, gyda lie eistedd ar gyfer rhyw 30 o bobi yn wynebu desg ddarilen neu sgnn ffilm. Felarall, mae lie i ryw 25-30
o seddio gwmpas byrddau.

Brecwast bacwn ac w^y (tan
11 y bore), prydau canol dydd,
byr-brydau, te - i gud ar gael; bwyd bendigedig a’r cyfan wedi
ei goginio yn y caffi ei hun,
gan ddefnyddio’r cynhwysion
lleol gorau.


Mae’r cinio dydd Sul ynenwog - cofiwch logieich bwrdd o flaen llaw!


Gellwch hyd yn oed fwynhau
pryd yn yr awyr iach ar y teras,
a mwynhau’r olygfa hardd ar yr
un pryd.


Cewch daro gip olwg ar yr hysbysfwrdd am le Gwely a
Brecwast, i weld beth sydd ymiaen yn yr ardal a darganfod
y fford i’r holi atyniadau tiws a diddorol a geir yn y fro.

Content

 

What’s On?


Things to See & Do


History


Carnival


The Village Hall


Eisteddfod


Maps & Links


The Community Council
This website is designed, produced and maintained
by Scott Taylor.


You can contact me at:

abergynolwyn@icloud.com